kritinė teorija

kritinė teorija
kritinė teorija statusas T sritis Politika apibrėžtis Neomarksistinė socialinė teorija, kurios tikslas yra ne tik paaiškinti, bet ir kritikuoti bei keisti visuomenę kaip sistemą. Siejama su Frankfurto socialinių tyrimų institutu, kurio atstovai marksistinę kapitalistinės visuomenės kritiką papildė kitų, nemarksistinių, teorijų įžvalgomis. Frankfurto mokyklos kritinė teorija nagrinėja kapitalistinės industrinės visuomenės tendencijas ir šiuolaikinei visuomenei būdingas pajungimo ir vyravimo formas, palaikomas masių kultūros, instrumentinio ir technologinio santykio su aplinka. Siauresne prasme – nurodo specifinę teorinę orientaciją, kai socialinės tikrovės pažinimą įkvepia siekis ją pakeisti. Frankfurto socialinių tyrimų instituto įkūrėjas M. Horkheimeris kritinę teoriją priešino tradicinei teorijai, kuri pasitenkina esamos visuomenės supratimu ir aprašymu. Vienas ryškiausių šiuolaikinių teorijos atstovų J. Habermasas ją apibrėžia kaip žinojimą, kuris per savistabą leidžia išsilaisvinti iš vyravimo formų. Išsiskiria atsisakymu laikytis disciplinas skiriančių ribų ir siekia pažinti visus visuomenės matmenis, todėl jai būdinga įtraukti ir susieti įvairias socialines teorijas. atitikmenys: angl. critical theory ryšiai: susijęs terminasmarksizmas susijęs terminasmarksizmas

Politikos mokslų enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. . 2007.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • kritinė diskurso analizė — statusas T sritis Politika apibrėžtis Socialinių mokslų tyrimo programa, turinti bendrą tikslą – išryškinti diskurso, kaip socialinės praktikos, vaidmenį įtvirtinant arba užginčijant vyravimo ir nelygybės santykius visuomenėje. Iškilo 20 a. 10… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • diskurso teorija — statusas T sritis Politika apibrėžtis Socialinė teorija, aiškinanti kalbinių praktikų vaidmenį kuriant ir įtvirtinant socialinius santykius.Remiasi prielaida, kad socialinė tikrovė yra diskursyviai sukonstruota ir todėl atsitiktinė bei kintanti;… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • critical theory — kritinė teorija statusas T sritis Politika apibrėžtis Neomarksistinė socialinė teorija, kurios tikslas yra ne tik paaiškinti, bet ir kritikuoti bei keisti visuomenę kaip sistemą. Siejama su Frankfurto socialinių tyrimų institutu, kurio atstovai… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • critical discourse analysis — kritinė diskurso analizė statusas T sritis Politika apibrėžtis Socialinių mokslų tyrimo programa, turinti bendrą tikslą – išryškinti diskurso, kaip socialinės praktikos, vaidmenį įtvirtinant arba užginčijant vyravimo ir nelygybės santykius… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • discourse theory — diskurso teorija statusas T sritis Politika apibrėžtis Socialinė teorija, aiškinanti kalbinių praktikų vaidmenį kuriant ir įtvirtinant socialinius santykius.Remiasi prielaida, kad socialinė tikrovė yra diskursyviai sukonstruota ir todėl… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”